Du är här:

Bottna med HP-Massa och tjäna en femma mer per ko och dag

Alla vet att vallfodret varierar i mängd och kvalitet från år till år. Men HP-Massa har alltid samma sammansättning, smaklighet och mjölkdrivande effekt. Utgå därför från HP-Massa (ca 4 kg ts per ko och dag) som grund i foderstaten. 

Effekten låter inte vänta på sig! Försök vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp visar att både mängden mjölk och proteinhalten i mjölken ökar direkt, eftersom nästan halva grovfodergivan då består av ett grovfoder med jämn och hög smältbarhet. Resultatet blir en nettoförtjänst på en femma mer per ko och dag!