Du är här:

Betfor till får

Inför betäckningssäsongen

En tacka i stigande hull får den högsta fruktsamheten. Fruktsamheten är en av de viktigaste grundstenarna för en lönsam lammköttsproduktion. Spannmål kombinerat med Betfor ger tackan goda förutsättningar att avge många ägg vid brunsten.

Rekommenderad giva:

0,1 kg Betfor per tacka och dag ca 3 veckor före betäckningsperiodens start och under densamma.

Högdräktiga tackor

Mot slutet av dräktigheten begränsas tackans vomutrymme av de allt större fostren. Detta gör att hennes foderstat måste bli mer och mer koncentrerad. Samtidigt som hon förser fostren med näring måste hon vidmakthålla ett bra hull på sig själv för att klara sig igenom en problemfri lammning följt av en snabb övergång till digivning. Detta kräver en balanserad utfodring.

Om man misslyckas visar sig detta i energibrist/foderleda i samband med lammningen. Detta kan behandlas med blodsockerhöjande medel, men ger merarbete för producenten och minskad produktion hos tackan.

Rekommenderad giva:

0,1 kg Betfor per tacka och dag ca 3 veckor före lammning t o m 1 vecka efter lammning.

Tillskottsutfodring av lamm

Lönsam lammköttsproduktion kräver god kontroll och tillväxt på lammen ända fram till slakt. Många gånger räcker inte det avtagande betet på sensommaren för att vidmakthålla tillväxten, utan någon typ av tillskott behövs. Lammen (vid denna tid avvanda från tackorna) har dock ingen vana att söka sig till foder så det man erbjuder dem måste vara smakligt. Helst bör några får också finnas med i lammgruppen för att visa att kraftfodret är gott!

Rekommenderad giva:

0,1 kg Betfor per lamm och dag. Betfor kompletteras efterhand med spannmål till en total daglig giva på 0,3 - 0,4 kg kraftfoder per dag.