Du är här:

Nordzucker avslutar kampanjen 2017/18 med gott resultat

Efter i genomsnitt 117 kampanjdagar har Nordzuckerkoncernen nu i stort sett avslutat sockerproduktionen på alla sina fabriker och med gott resultat. För första gången har ekologiska betor avverkats på två av fabrikerna. Ihållande regn i de flesta regioner har påverkat betskörd, logistik och avverkning under hela kampanjen.
18.01.2018|RSS|

När kampanjen är slut på Nordzuckers 13 sockerfabriker kommer de att ha avverkat cirka 17 miljoner ton betor (föregående år 15 miljoner ton) Årets sockerskörd per hektar ligger totalt sett på en god nivå. I några regioner till och med på toppresultat.
 
För första gången startade de båda fabrikerna i Schladen (Tyskland) och Nykøbing (Danmark) med avverkning av ekologiska betor och har på så sätt kunnat samla erfarenheter under verkliga förhållanden. 

“Våra fabriker har gått mycket stabilt trots att denna kampanj har varit en rejäl utmaning för oss“, förklarar Axel Aumüller, Chief Operating Officer. “Våra medarbetare på fabrikerna har haft fullt upp med att hantera all  jord som har följt med betorna. I år visade det sig än en gång att de investeringar vi fortlöpande gör i våra anläggningar lönar sig. För trots alla problem har vi inte haft några större produktionsstopp“, säger Axel Aumüller.

“Vi har fått bra skördar per hektar trots den stora nederbörden i nästan alla regioner. Samarbetet mellan odlare, transportörer och agricenter har fungerat mycket bra. Även om vädret orsakade flaskhalsar då och då, så har alla bidragit till att det har blivit en framgångsrik kampanj“, säger Lars Gorissen, Chief Agricultural Officer. “Det bevisar än en gång att betan är en konkurrenskraftig gröda – även ett krävande år som detta.“

Resultaten per land:

Tyskland
Efter i genomsnitt 127 kampanjdagar håller nu en mycket regnig kampanj på att avslutas på de tyska fabrikerna. Med nästan 14 ton socker per hektar (förra året: 13,5) ligger skörden på en god nivå strax över föregående års resultat, även om vi här kan se stora regionala skillnader. Ihållande regn och svåra förhållanden på några fält har inneburit att inte alla betor kunnat skördas.

Danmark
Kampanjen i Danmark har gått mycket bra trots att vädret försvårat betskörden och tidvis har medfört att betleveranserna till fabrikerna varit knappa. De båda fabrikerna i Nakskov och Nykøbing har avverkat betor under i genomsnitt cirka 113  dagar fram till den 8 januari. På våren såddes sockerbetorna under goda betingelser och en totalt sett ganska nederbördsrik och solfattig sommar och höst har slutligen givit en sockerskörd per hektar på 12,4 ton (förra året: 12,8), vilket är  något under femårsgenomsnittet.

Sverige
Kampanjen i fabriken i Örtofta har varit framgångsrik trots en del utmaningar i produktionen. Den kommer i år att pågå cirka 118 dagar och förväntas avslutas den 19 januari. Med en sockerskörd per hektar på omkring 10,6 ton ligger resultatet något under femårsgenomsnittet. Efter en ovanligt utdragen sådd i mars/april följde goda tillväxtbetingelser för betorna under sommaren. Ihållande regn har även här gett besvärliga skördeförhållanden under hösten. 

Finland
Säkylä i Finland avslutade som första fabrik i koncernen kampanjen redan den 2 december 2017 med en genomsnittlig skörd  på knappt sex ton socker per hektar (förra året: 6,8).  Mycket nederbörd i början av kampanjen påverkade avverkningen de första veckorna. För första gången levererades betor dygnet runt. Den i stort sett problemfria produktionsperioden pågick i totalt 60 dagar.

Litauen
Fabriken i Kedainiai i Litauen har gått på en hög stabil nivå under hela den 106 dagar långa kampanjen, som avslutades den 26 december. Kalla väderförhållanden under våren innebar att sådden  skedde två veckor senare än normalt. En ovanligt regnig start på sommaren och blöta betingelser under betskörden gav en del utmaningar under kampanjen. Skörden blev 9,7 ton socker per hektar (förra året: 11,7 ton) vilket är något under genomsnittet för de senaste fem åren.

Polen
I Polen har regnet haft stor inverkan på både betskörd och lastning. Ett litet antal fält har inte kunnat skördas på grund av blöta förhållandena. Sockerskörden, 12,2 ton per hektar ligger dock på en genomsnittlig men god nivå (förra året: 12,8). Kampanjen förväntas sluta den 23 januari 2018 efter i genomsnitt 124 kampanjdagar.
 
Slovakien
Ihållande torka under betornas tillväxtperiod har lämnat sina spår. Efter 93 kampanjdagar avslutades avverkningen på Trenčianska Teplá den 6 januari med en sockerskörd per hektar något under genomsnittet: 9,3 ton (föregående år 12,7). På grund av ihållande regn och ogynnsamma skördebetingelser startade kampanjen först den 2 oktober.

Gå tillbaka