Du är här:

Nordzucker startar kampanjen 2018/19

Förväntningar om en skörd under genomsnittet. Avverkningen i Örtofta startar i år den 25 september.
30.08.2018|RSS|

Nordzuckerkoncernens sockerbetskampanj startar den 12 september. Den extrema torkan har lett till en senare kampanjstart än normalt på de flesta fabriker och det förväntas stora regionala skillnader i skörd. Totalt sett förväntas en skörd under femårsgenomsnittet. Kampanjen slutar i januari 2019.

Årets första sockerbetor kommer att avverkas på fabrikerna i Chełmża (Polen) och Trenčianska Teplá (Slovakien) den 12 september. Fabrikerna i övriga länderna startar efterhand under de efterföljande dagarna. Den 9 oktober kommer alla koncernens fabriker att vara igång. Som en följd av sommarens extrema torka i de flesta länder och odlingsregioner, startar Nordzucker därmed kampanjen omkring en vecka senare. Tjocksaftkampanjen startade i Nordstemmen den 28 augusti.

Efter en något senare sådd än normalt fick betorna full fart av det varma vädret i maj. Tillväxten kunde därmed snabbt hämtas upp. På många platser uteblev dock regnet nästa helt under sommaren. Speciellt drabbade var odlingsregionerna i Danmark, Sverige, Polen och Tyskland. Däremot utvecklades sockerbetorna i Slovakien och Litauen tillfredsställande och fick tillräcklig nederbörd.  Provgrävningarna i länderna visar hittills på mycket stora regionala skillnader vad gäller förväntad skörd. Det gör det svårt att göra en prognos.

Nordzuckers Chief Executive Officer, Lars Gorissen, säger: ”Totalt sett räknar vi med en betskörd under genomsnittet. Den extrema torkan har varit en stor utmaning för lantbruket. Det kan man även se av skörderesultaten för spannmål och raps på många platser. Vi har tagit hänsyn till den svåra situationen och startar därför kampanjen omkring en vecka senare. I Tyskland, Sverige, Danmark och Finland har vi dessutom gjort en förskottsbetalning för betleveranser till odlarna för att hjälpa dem i en extraordinär situation med ansträngd likviditet.”

Om den nuvarande marknadssituationen säger Lars Gorissen: ”Sockeröverskottet på världsmarknaden och inom EU har lett till ett stort prisfall på socker. Snedvriden konkurrens inom EU genom direktbetalningar och subventioner i de stora produktionsländerna pressar priserna ytterligare. Betan förblir en viktig gröda för odlarna och i växtföljden. Trots de rådande betingelserna bidrar den fortsatt till lantbrukarnas driftsekonomi och har ytterligare skördepotential.”

Ekologiskt odlade betor kommer även i år att förädlas till ekologiskt socker. Nordzucker har ökat sina arealer för ekologisk odling och tecknat kontrakt för ytterligare arealer i Tyskland, Danmark, Sverige och Litauen. Ekologiskt socker kommer att produceras på fabrikerna i Schladen, Kedainiai och Nykøbing.

Kampanjen avslutas i januari

”Det har varit ett exceptionellt odlingsår i Sverige och vi är väl medvetna om hur situationen är på många betfält. Men betorna är en stabil gröda med stor förmåga att återhämta sig även efter tuffa förhållanden. För att ge betorna lite mer tid att växa har vi därför skjutit fram kampanjstart i Örtofta med ungefär en vecka till den 25 september”, säger Nordic Sugar ABs VD Katarina Silfversparre, och fortsätter: ”Efter en del produktions-effektiviserande investeringar under mellankampanjen i bland annat en helt ny bettvätt, ser vi nu fram emot att tillsammans med odlarna säkerställa det kommande årets sockerleveranser till våra kunder.”

Axel Aumüller, Chief Operating Officer säger: ”Totalt sett är fabrikerna i alla länder väl förberedda. Vi har investerat i utbyggnad av lager- och logistikanläggningar, effektiv energianvändning och kundservice. Våra fabrikers kapacitet har högsta prioritet även framöver. Vi kommer att fortsätta att investera hållbart men samtidigt flexibelt och anpassat till marknadssituationen.

Kampanjen i Nordzuckerkoncernen kommer att avslutas i januari.

För ytterligare information:
Katarina Silfversparre, VD, Nordic Sugar AB, tel +46 40 537000
Mariann Mellström, presskoordinator, Nordic Sugar, tel +46 709 537124

Här en översikt över startdatumen för alla Nordzucker-fabriker under kampanjen 2018/19:

Land Fabrik Kampanjstart
Tyskland Clauen 15 september
  Klein Wanzleben förväntad start 18 september
  Nordstemmen 19 september
  Schladen 18 september (ekologiska betor)
  Ueltzen 21 september
Danmark Nakskov 25 september
  Nykøbing 9 october (ekologiska betor)
Sverige Örtofta 25 september
Finland Säkylä 4 october
Litauen Kėdainiai 15 september (ekologiska betor)
Polen Chełmża 12 september
  Opalenica 25 september
Slovakien Trenčianska Teplá 12 september
Gå tillbaka