Du är här:

Nordzucker startar 2017/18 års kampanj

Bra sockerskördar per hektar förväntas i koncernen. Betavverkningen i Örtofta drar igång den 19 september.
04.09.2017|RSS|

Nordzucker-koncernen drar igång årets sockerproduktion den 5 september. Totalt sett förväntas bra skördar per hektar dock med stora regionala skillnader. Koncernens produktionssäsong beräknas pågå fram till senare hälften av januari 2018.

Först ut i år är den polska fabriken i Opalenica, där avverkningen av de första sockerbetorna startar den 5 september. Sockerproduktionen startar därefter successivt i övriga länder och den 3 oktober kommer samtliga betsockerfabriker i koncernen att vara igång. Tjocksaftkampanjen i Nordstemmen startade redan den 23 augusti.

Sockerbetorna har i år växt till sig under i genomsnitt 200 dagar. Lokala väderförhållandena har dock gjort att betornas växtförhållanden varierat kraftigt mellan odlingsområden och länder. För Sveriges del har växtperioden överlag erbjudit goda växtbetingelser med lagom mängder regn, bra temperaturer och god etablering. I synnerhet i de fält som såddes tidigt har väderbetingelserna gett en gynnsam tillväxt under sommaren. De extremt kalla väderförhållandena i april, som rådde i många andra länders odlingsområden, gjorde att betutvecklingen försenades något där. Detta avhjälptes delvis av de ökande temperaturerna i maj, då betorna utvecklades ganska väl och kunde ta igen vad de förlorat månaden innan. Medan betorna i Slovakien fick kämpa mot extrem torka var vädret i andra regioner mer gynnsamt, trots relativt stor nederbörd i några områden.

Lars Gorissen, Chief Agricultural Officer, ser optimistiskt på den kommande kampanjen: ”Visserligen har vädret varit ganska växlande och präglats av diverse extrema inslag. Trots det förväntar vi bra sockerskördar per hektar. Gorissen betonar: ”Vare sig det gäller nya marknadsförutsättningar eller varierande väderförhållanden – så visar betorna än en gång sin potential som en stabil gröda, som under sin långa växtsäsong kan kompensera för varierande växtbetingelser och vår nya, flexibla kontraktsmodell ger resultat.”  
För första gången i år kommer också ekologiska betor att avverkas på fabrikerna i Schladen i Tyskland och Nykøbing i Danmark.

Sockerkampanjen i koncernen förväntas att avslutas under senare delen av januari.

Axel Aumüller, Chief Operating Officer: ”Vi står inför en överlag relativt lång kampanj, vilket våra medarbetare och fabriker är väl förberedda för. ”Ifjol investerade vi exempelvis närmare 84 miljoner euro i framförallt underhåll och modernisering av produktionsanläggningarna.”

Katarina Silfversparre, VD, Nordic Sugar AB: ”Marknaden kräver att vi har hög flexibilitet och därför investerar vi målmedvetet i effektivisering av våra fabriker, i lagerhållning, logistik och produktkvalitet. På fabriken i Örtofta lägger vi just nu sista handen vid en helt ny silo i Örtofta, som ska tas i bruk under kampanjen. Silon är en central del i den fortsatta effektiviseringen av produktionskedjan, som säkerställer att svensk sockernäring står mycket stark inför framtidens utmaningar”.

För ytterligare information:
Katarina Silfversparre, VD, Nordic Sugar AB, tel +46 40 537000
Mariann Mellström, presskoordinator, Nordic Sugar, tel +46 709 537124

Produktionssäsongen 2017 startar enligt följande på Nordzuckerkoncernens sockerfabriker:

Land Fabrik Kampanjstart
Tyskland Clauen 15 september
  Klein Wanzleben 12 september
  Nordstemmen 13 september/tjocksaft sedan 23 augusti
  Schladen 13 september
  Ueltzen 13 september
Danmark Nakskov 12 september
  Nykøbing 20 september
Sverige Örtofta 19 september
Finland Säkylä 3 october
Litauen Kėdainiai 12 september
Polen Chełmża 12 september
  Opalenica 5 september
Slovakiet Trenčianska Teplá 26 september
Gå tillbaka