Du är här:

Miljoninvestering invigd på Örtofta sockerbruk

Idag invigdes Nordic Sugars nya silo på sockerfabriken i Örtofta. Silon är en investering på 190 miljoner kronor och kommer nästan fördubbla lagringskapaciteten på fabriken. Detta ökar effektiviteten och stärker därmed svensk sockerindustris konkurrenskraft ytterligare.
10.11.2017|RSS|
Den nya silon på sockerfabriken i Örtofta
Den nya silon på sockerfabriken i Örtofta
Silon invigdes av från vänster; Jacob Bennet, ordförande för Betodlarna, Olof Dahlgren, fabrikschef i Örtofta, Johan Andersson ordförande i Eslövs kommunstyrelse
Silon invigdes av från vänster; Jacob Bennet, ordförande för Betodlarna, Olof Dahlgren, fabrikschef i Örtofta, Johan Andersson ordförande i Eslövs kommunstyrelse

Den nya silon kan lagra upp till 80 000 ton socker och kommer att öka effektiviteten i hela produktionskedjan från produktion till energiförbrukning och logistik.

- Silon ger  fördelar både för miljön och i produktionen. Den betyder att färre transporter och omlastningar måste göras samtidigt som den ger en jämnare produktion i paketeringen. I och med att vi kan paketera sockret efterhand behöver vi inte ha stora lager med färdigpaketerad produkt. Det ger ytterligare en fördel; silon gör att vi på ett effektivt sätt kan säkerställa att vår produkt håller precis den kvalitet som våra kunder vill ha, säger Olof Dahlgren, fabrikschef Nordic Sugar Örtofta.

Sockersilon i Örtofta är en investering på 190 miljoner kronor. Tillsammans med omfattande investeringar som nyligen gjorts, för att reducera fabrikens energiförbrukning med 30 procent, har Nordic Sugar satsat drygt 400 miljoner kronor under de senaste fem åren i strategiska projekt som ska säkerställa svensk sockerproduktions konkurrenskraft. 

- Vi vill kunna erbjuda ett lokalt odlat socker till våra kunder. Därför investerar vi målmedvetet i effektivisering av våra fabriker, i lagerhållning, logistik och produktkvalitet. Detta är avgörande inte minst i ljuset av den nyligen genomförda avregleringen på EUs sockermarknad, som ju innebär att kvotsystem och minipris för betor försvinner samtidigt som exportrestriktionerna bortfaller. Investeringarna i Örtofta är en viktig pusselbit som säkerställer att svensk sockernäring fortsatt står mycket stark inför framtidens utmaningar, säger Katarina Silfversparre, VD för Nordic Sugar AB.

Silon invigdes under fredagen av Eslövs kommunstyrelseordförande Johan Andersson, Jacob Bennet ordförande för Betodlarna och fabrikschef Olof Dahlgren.

2016/2017 producerades cirka 336 000 ton socker på Örtofta. Sockerbruket har 147 anställda och under den intensiva sockerproduktionskampanjen som pågår mellan september och januari arbetar ytterligare 70 personer på sockerbruket. 

För ytterligare information kontakta:
Olof Dahlgren, fabrikschef Nordic Sugar AB, tel. 0709-537000
Katarina Silfversparre, VD Nordic Sugar AB, tel. 0709-537000
Mariann Mellström, presskoordinator, Nordic Sugar, tel. 0709-537124

Gå tillbaka