Du är här:

Vem är vi

Nordic Sugar är sedan 2009 en del av tyskbaserade Nordzuckerkoncernen. Nordic Sugar har i mer än 100 år tillverkat socker till den nordeuropeiska marknaden. Med en hög kvalitet, innovativ produktutveckling och en effektiv försörjning har vi nått en position som marknadsledare i Norden och Baltikum. Våra produkter används inom alla grenar av livsmedelsindustrin och många av våra speciallösningar utvecklar vi i nära samarbete med våra kunder. Konsumenterna har glädje av vår serie av sockerspecialiteter, som marknadsförs under Nordzuckers varumärken Dansukker och Sweet Family.

Nordzucker producerar omkring 2,5 miljon ton socker på våra fabriker i Danmark, Sverige, Finland, Litauen, Tyskland, Polen och Slovakien. Vår produktion bygger på naturliga råvaror, primärt sockerbetor, som är odlade lokalt. Av betorna tillverkar vi utöver socker även ett energirikt fodersortiment. I alla våra aktiviteter sätter vi dagligen handling bakom vår ambition att vara en miljömedveten, socialt och ekonomiskt hållbar affär: Vi ska vara en attraktiv arbetsplats, en stark affärspartner och delaktiga i lokalsamhället.

Nordzucker har 3 200 medarbetare varav 1 500 arbetar i de nordiska länderna.