Du är här:

Säkylä

Kontakt SäkyläSucros Oy
Säkylän tehdas
PL 210
27801 Säkylä
FinlandTel: +358 10 431 060Mail: sugarinfo@nordicsugar.comVeli-Pekka Salonen, Site Manager

Fabriken

På Säkylä sockerfabrik hanteras Nordic Sugars betsockerproduktion i Finland.

Under produktionssäsongen som kallas kampanjen och löper från slutet av september till mitten av december är sockerfabriken igång dygnet runt, sju dagar i veckan. Under denna period tar fabriken emot och avverkar nära 600 000 ton sockerbetor som omvandlas till vitt strösocker och foderprodukter av hög kvalitet. Cirka 250 lass sockerbetor levereras till Säkylä varje dag under kampanjen. Sockerbetorna levereras av ungefär 900 betodlare via lastbil eller järnväg. Säkylä sockerfabrik har en daglig betavverkningskapacitet på 7 500 ton sockerbetor.

Strösockret säljs till livsmedelsindustrin i stora säckar och i bulk direkt från bruket eller via Porkkala.

Säkylä sockerfabrik sysselsätter omkring 80 personer. Under kampanjen kompletteras arbetsstyrkan med ungefär 40 kampanjeanställda. Majoriteten av våra anställda arbetar i produktionen som maskinoperatörer, processoperatörer och serviceingenjörer (med elektriskt underhåll eller automation), samt på laboratoriet. Ungefär 12 anställda arbetar med administration och på agriavdelningen. 

I god form

För att säkra konstant hög effektivitet i alla lägen fokuserar vi under mellankampanjen våra nyckelaktiviteter på genomgång och underhåll av produktionsutrustningen, installation av nya anordningar samt andra förbättringsprojekt. Det är också under den här tiden på året som vi vidareutbildar vår personal.

Läge

Säkylä ligger invid sjön Pyhäjärvi, 75 km norr om Åbo.  Säkylä har goda vägförbindelser i alla riktningar och ett järnvägsnätverk.