Du är här:

Våra värdeord

Ansvar

Vi vill leverera hållbara resultat. Vi tar ansvar för våra handlingar och för hur de påverkar människor och miljö. Vi tar alla ansvar för vår del av företagets framgångar. 

 

Engagemang

Vi tar oss an vårt arbete med entusiasm och lust och vilja att göra det där lilla extra. Vi drivs av
ambitionen att bli bäst på det vi gör. Samarbete är nyckeln till vårt synsätt.

 

Mod

Mod hjälper oss att vara nytänkande, fatta de beslut och genomföra de förändringar som
leder oss framåt. För att säkerställa framsteg accepterar vi våra misstag och drar lärdom av dem. 

 

Uppskattning

En positiv anda präglad av ömsesidig respekt kännetecknar vårt samspel med varandra och
vår omvärld. Vi tror att en öppen och ärlig dialog kommer att hjälpa oss att prestera bättre.