Du är här:

WAU r.f.

WAU r.f. är en nationell icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja barns och ungdomars hälsa och sociala välmående i Finland. Då många barn inte motionerar så mycket som de borde för sin hälsas skull har vi sedan 2016 stöttat WAU r.f. i att erbjuda en kostnadsfri, idrottsrelaterad hobby för barn. Genom vår donation kan 750 barn utöva en hobby gratis i två år. 

Gå in på: www.wau-ry.fi