Du är här:

GAME

GAME är en dansk gatusportsorganisation som fokuserar på fysisk aktivitet och gemenskap. Här lär man ut streetbasket, streetfotboll, dans och parkour för barn och ungdomar i utsatta områden i de flesta större städer i Danmark. GAME:s mål är att skapa bestående sociala förändringar genom ungdomsledd gatusport. GAME grundades 2002 och Nordic Sugar var bland de första att ge ekonomiskt stöd till projektet, i syfte att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Sedan dess har flera stora sponsorer börjat stötta organisationen.

Läs mer om GAME här: http://gamedenmark.org/