Du är här:

Inköp

Nordic Sugar köper in varor och tjänster för motsvarande 2 miljarder DKK om året. Vi ser inköpen som mycket mer än bara en kostnad. Vi vill skapa hållbara relationer med våra leverantörer och arbetar med leverantörer som kan hjälpa oss att utveckla vår verksamhet och bibehålla den högsta kvalitetsnivån, vilket bidrar till låga kostnader i vår produktion.

Nordic Sugars inköpsavdelning är en del av Corporate Procurement-organisationen inom Nordzuckerkoncernen. Vi samarbetar helst med leverantörer som kan leverera varor och tjänster över de nationella gränserna. Vi strävar efter att arbeta enligt de mest aktuella Category Management-principerna för leverantörer på såväl koncern- som på lokal nivå.

Nordzucker inköp

Vad vi köper in

Nordic Sugar köper in varor och tjänster inom många olika områden, främst:

  • Energi
  • Livsmedelsingredienser
  • Papper och plastbaserat förpackningsmaterial
  • Processhjälpmedel
  • Tekniska produkter och tjänster (inkl reservdelar)
  • Anläggningstillgångar
  • Rårörsocker och melass
  • IT-utrustning och -tjänster
  • Transporttjänster
  • Marknadsföringsmaterial

Inköpspolicy

Nordic Sugar ser på sina inköpsaktiviteter som ett viktigt bidrag till det ekonomiska resultatet och vårt företags hållbara verksamhet.

Vår inköpspolicy anger de generella reglerna för Nordic Sugars inköp, så att åtgärder som görs och beslut som fattas stöder våra mål och vår företagsstrategi på bästa sätt.

Det är en viktig del av vår policy att ha en välutbildad inköpsavdelning med tydligt mandat och tillgång till moderna inköpsverktyg och -metoder.

Intresserad av att bli en prioriterad leverantör?

Vårt mål är att minska antalet leverantörer genom att välja ut ett begränsat antal föredragna leverantörer (Preferred Suppliers). Nordic Sugar använder i detta sammanhang ett internt ratingsystem.

När Nordic Sugar ska ingå ett avtal med en prioriterad leverantör fokuserar vi inte bara på produkten, utan också på samarbetet. Det betyder att förutom att bedöma produktens kvalitet kontrollerar vi om den potentiella föredragna leverantören arbetar i enlighet med principer som överensstämmer med våra värderingar och inställning till hållbarhet.