Du är här:

Betsockerproduktionen kommer till Europa

Historien om produktionen av betsocker har rötter tillbaka till 1800-talet. Upptäckten att sockerbetan hade samma egenskaper som sockerrören, gjordes av en tysk vetenskapsman i slutet av 1700-talet. Detta lade grunden till den europeiska betsockerindustrin.

Det första betsockerfabriken anlades 1802 och följdes snabbt av fler. Men med en sockerhalt på cirka 3% och höga bränslekostnader hade man betydande nybörjarproblem.

Utvecklingen fick god hjälp av Napoleons framfart i Europa, då Europa blev helt avskuren från rörsockerimport. Under en kort period var betsockerproduktionen mycket lönsam i Europa. Efter Napoleons nederlag hävdes blockaden och rörsocker kunde åter importeras till Europa.

Den Europeiska betsockerproduktionen kunde emellertid inte prismässigt klara konkurrensen med rörsockret och det var bara i Frankrike, där industrin backats upp kraftigt av Napoleon, som den fortsatte efter 1828. Här växte och utvecklades emellertid produktionskapaciten kraftigt under det följande decenniet, Nytt intresse skapades och betsockerproduktionen togs under de följande årtiondena åter upp i Europa.