Du är här:

Mer än 100 års erfarenhet

Nordic Sugar har i över 100 år tillverkat socker och foderprodukter av naturliga, lokala råvaror på fabriker i Norden og Baltikum. Produktionen startade vid olika tidpunkter – från 1850 och framåt - och som nationella företag. Företagen slogs samman under 1990 talet och Nordic Sugar är sedan 2009 en del av Nordzuckerkoncernen, Europas näststörsta sockerproducent.

Tidig svensk sockerindustri

1837 grundade den framstående lantbrukaren Greve N A Barck Sveriges första sockerbruk i Malmö. Tiden var emellertid inte mogen för betsockerbruk i Sverige Det var först 1854 när Julius Tranchell, disponent vid raffinaderiet i Landskrona anlade ett betsockerbruk i anslutning till raffinaderiet, som betsockerproduktionen tog fart. Det var nästan 20 år innan Danmark fick sin första fabrik. 1907 slogs 21 svenska råsockerbruk och 10 raffinaderier samman och bildade Svenska Sockerfabriks AB, SSA, i dagligt tal kallat Sockerbolaget. På den tiden var Sockerbolaget Sveriges största företag. På 30-talet anslöt sig de sista fristående sockerbruken och Sockerbolaget blev liktydigt med svensk sockerindustri. Vid årsskiftet 1992/1993 köptes det svenska Sockerbolaget av Nordic Sugar. 

De danska sockerfabrikerna blir till

1872 grundade C. F. Tietgen De Danske Sukkerfabrikker. Han köpte bland annat sockerraffinaderiet Phønix vid Langebro i Köpenhamn, idag regionalkontor för Nordzuckerkoncernen. Tietgen grundade även De Danske Spritfabrikker som 1989 fusionerade med De Danske Sukkerfabrikker och A/S Danisco till Danisco A/S. Samma år köpte koncernen Andelsselskabet Sukkerfabrikken Nykøbing och blev därmed den ende sockerproducenten i Danmark.

Raffinering först i Finland

I Finland har sockerproduktionen gamla anor. Redan 1758 började man raffinera socker i Turku. Under 1800-talet etablerades fler raffinaderier och 1918 slogs sex av dessa samman till Finska Socker AB (Finnsugar LTD). Det första betbruket etablerades i Salo 1918 och följdes av flera under 40-talet. De fusionerades med Finska Socker 1980. Företaget bytte namn till Cultor Ltd 1989 men fortsatte under namnet Finnsugar med marknadsföring och försäljning av sötningsmedel. 1990 fusionerade företaget sin sackarosbaserade sötningsmedelsproduktion med Lännen Tehtaat Oy (idag: Apetit Oyj). 1999 blev Finnsugar en del av Nordic Sugar. 

Litauen: från import till egen produktion

I Litauen började man odla sockerbetor i mitten av 1920-talet. På den tiden bearbetades betorna i Tyskland och Lettland. 1931 anlades Litauens första betsockerbruk, Marijampole, som under 30-talet följdes av ytterligare två. Betodlingen i landet ökades därefter för att täcka hemmamarknadens behov med socker producerat från inhemskt odlade betor. Under Sovjettiden importerade de litauiska fabrikerna, i enlighet med planekonomin och internationella överenskommelser med Cuba, rårörsocker för bearbetning trots att det fanns möjlighet att odla tillräckligt med betor. 1998 köpte Nordic Sugar aktieandelar i fyra litauiska sockerfabriker.