Du är här:

Finansiell rapportering

Nordic Sugar är, som en del av Nordzuckerkoncernen, en integrerad del i Nordzuckers samlade bokslut. Räkenskapsår löper från 1 mars till 28 februari.