Du är här:

Ett naturligt partnerskap

Att Nordic Sugars produktion av råsocker i Norden och Baltikum i dag kan utmärka sig på europeisk toppnivå beror i hög grad på de nära relationer som vi och sockerbetsodlarna i vår region har byggt upp i mer än 100 år.

Tillsammans har vi löpande arbetat för att säkerställa en lönsam och hållbar bet- och sockerproduktion med det gemensamma målet att kunna leverera konkurrenskraftigt socker till kunderna. Genom att konstant utveckla kedjan från betfrö till sockerprodukt har vi uppnått en effektivitet och hållbarhet som matchar de högsta standarderna i branschen.

Gemensamt utbyte
En hög betsockerskörd och hög kvalitet är avgörande för ekonomin, både för odlarna och för oss. Kostnaderna per ton socker minskar ju högre skörden är. Tack vare vår gemensamma insats ökar sockerskörden per hektar ständigt i alla odlingsområden i vår region. Nordic Sugar stöder den utvecklingen genom att investera i forskning och rådgivning om odlingsmetoder, -teknik och -planering. Betodlarna blir framgångsrika genom att specialisera sig på grödan, utöka betodlingsarealen och investera långsiktigt.

Vi har som gemensamt mål att öka sockerskörden med ytterligare ett ton per hektar. Detta gemensamma fokus gynnar odlarnas vinst och framtidssäkrar Nordic Sugars distributionskedja.

Nordic Sugar samarbetar med cirka 4 500 betodlare i Danmark, Sverige, Finland och Litauen, och vi står i tät kontakt med alla.

Besök vår webbsida för dem som arbetar professionellt med sockerbetsodling:

www.sockerbetor.nu

Vill du veta mer om betodlingen i vår region, läs här.

WEBBSIDOR FÖR BETODLARE