Du är här:

Med kunderna på fält

Inför SAIs (Sustainable Agriculture Initiative) årsmöte i slutet april i Aarhus, bjöd Nordzucker in SAI-medlemmar – framförallt Nordzucker-kunder – till en fältdag för att demonstrera betodling och hållbarhet direkt på plats och för att diskutera framtidsfrågor.

Fältdagen organiserades av agricenter i Danmark och Head of Agri Center Bo Secher, ledde dagen och dialogen mellan betodlarna, kunderna och andra SAI medlemmar. 

Gästerna besökte två odlare – en dansk ekologisk betodlare och en betodlare som 2016 deltog i en tredjeparts SAI FSA audit. Ämnen som diskuterades var FSAs (Farm Sustainability Assessment) verktyg ur lantbrukarnas, leverantörernas och kundernas synvinkel men också betodlingens framtid och möjligheter till digitalisering.

Sven Sielhorst, SAI FSA Programme Lead, sa på plats: "Fältdagen, som Nordzucker har organiserat för våra medlemmar i SAI-plattformen, har gett en god inblick i det danska lantbruket. Danmark har kommit ganska långt vad gäller hållbar utveckling – men detta budskap når inte alltid  konsumenterna. Vi har haft en bra diskussion kring behovet av att integrera samhället omkring oss och konsumenterna i en hållbar odling, bland annat genom inspirerande berättelser som bygger på solida fakta. Det är avgörande för att skapa resurser och politiskt stöd för att göra odlingen mer flexibel, hållbar och lönsam."

“Från Nordzuckers sida är vi glada över att ha kunnat bjuda in våra kunder till betfältet och visa dem vad som krävs för att kunna odla betor på ett hållbart sätt och hur vi ser till att kraven på hållbart jordbruk blir praxis i den dagliga odlingen“, förklarar Christopher Münke-Svendsen, Agri Sustainability.

Read more about Nordzucker's sustainable actions here