Du är här:

En hållbar affär

Vi har förpliktat oss till att anpassa våra aktiviteter och strategier, så att de avspeglar de tio principerna i Global Compact rörande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Detta är ett viktigt och helt naturligt steg i vårt arbete med att fortsatta integrera hållbarhet i vår affär.

Vi är sedan 2012 medlem i Bonsucro, som står bakom en internationell certifieringsstandard med målet att förbättra de sociala, miljömässiga och ekonomiskt hållbara aspekterna i sockerrörsodlingen.

Vi beaktar rekommendationerna i den tyska Corporate Governance Code och rapporterar regelbundet på företagets prestanda.

Vi driver vår verksamhet i överensstämmelse med våra egna etiska regler, och den europeiska sockerindustrins Corporate Social Responsibility Code (CSR/Code of Conduct), och förväntar oss att alla våra samarbetspartners gör detsamma.

Våra förväntningar på våra leverantörer uttrycks i våra etiska regler för leverantörer.

Läs mer om Nordzuckers arbete med hållbarhet här: www.nordzucker-growing-together.com