Du är här:

Blir barn hyperaktiva av socker?

I vetenskabliga undersökningar har man inte funnit något samband mellan barn intag av socker och koncentrationsproblem eller beteende.

Även om det ofta framförs i media och i debatten att det finns ett samband mellan sockerintag och hyperaktivitet hos barn, så finns det inga forskningsrapporter, varken nationella eller internationella, som pekar i den riktningen.

I vetenskapliga undersökningar har man inte funnit något samband mellan barns intag av socker och koncentrationsproblem eller beteende. I stället tyder nuvarande forskning på att genetik spelar en viktig roll.

Generellt är stabila och sunda måltidsmönster viktigt för koncentration och beteende, när det gäller såväl barn som vuxna.