Du är här:

Jord och näring

Sockerbetor kräver god jordmån. Liksom alla andra plantor behöver betor näring, men för mycket av det goda är inte bra. Det försämrar betornas kvalitet, är resursslöseri och kan medföra miljöproblem. Därför kontrolleras jordarnas näringsinnehåll samtidigt som gödningen anpassas till betornas faktiska behov. Betorna sås tidigt på våren.