Du är här:

Betsorter

Till odlingen i Nordzuckers betodlingsregioner används bara de bästa betsorterna som ger höga sockerskördar av god kvalitet och som är motståndskraftiga mot växtsjukdomar. Genmodifierat frö används inte.