Du är här:

Bekämpning av växtsjukdomar

Ogräs, insekter och växtsjukdomar som inte behandlas sänker skörden och försämrar kvaliteten. I ett väl fungerande odlingssystem sker en stor del av kontrollen med icke-kemiska metoder. Ogräs hålls tillbaka med hjälp av växelbruk och bearbetning av jorden, och insekter och växtsjukdomar begränsas bland annat med naturliga fiender som nyckelpigor och genom växelbruk och motståndskraftiga sorter. Nordzucker kräver att användningen av växtskyddsmedel begränsas till ett minimum under principerna för integrerat växtskydd, och att bara medel som är godkända i EU och det land där odlingen sker används. Betodlarna är utbildade i korrekt hantering av medlen.