Du är här:

Säker och effektiv betodling

Sockerbetor är huvudråvaran i Nordzuckers sockerproduktion. Våra 13 sockerfabriker avverkar varje år över 18 miljoner ton betor. De utgör grunden för det breda sortiment av sockerprodukter som vi erbjuder kunderna på våra marknader.

Vår fokusering på hållbarhet är lika central för oss när det gäller odling av sockerbetor som när det gäller sockerproduktionen på våra fabriker. Därför har vi också ett nära samarbete med betodlarna för att säkerställa en hög standard i fråga om effektivitet, säkerhet, kvalitet och miljöhänsyn. 

Dialog och rådgivning

Våra ”Riktlinjer för betodling” är ett centralt verktyg i vårt samarbete med betodlarna. I riktlinjerna kombineras odlingsråd med de krav vi ställer på våra leverantörer på områden som gödning och växtskydd. Det ger oss en garanti för att betodlingen är säker och hållbar. Riktlinjerna kompletteras med en allsidig rådgivningsservice som är tillgänglig via våra webbplatser, nyhetsbrev och vårt betkonsulentteam.

Varje år genomför vi stickprovskontroller hos betodlarna i alla våra produktionsländer för att säkerställa att odlingen uppfyller våra krav. 

Sunt samarbete

Effektivitet och säkerhet garanteras av att det nästan uteslutande är samma erfarna och kompetenta betodlare som levererar betor till oss år efter år, eftersom betodling kräver specialisering och rätt jordmån. Odlingen är således koncentrerad till de mest avkastande fälten nära sockerfabrikerna.

För att säkerställa spårbarhet och kvalitet sker allt inköp av betfrö genom Nordic Sugar. Betalningssystemet för betorna omfattar även incitament som bidrar till en effektiv odling och god kvalitet, liksom att vi och betodlarna arbetar nära ihop för att säkra en smidig betförsörjning till fabrikerna under kampanjen.

Visste du att:

Cirka 13 000 betodlare levererar sockerbetor till Nordzuckers fabriker

Nordzucker har sockerfabriker i Danmark, Sverige, Finland, Litauen, Tyskland, Polen och Slovakien

Vi producerar nästan 10 000 ton socker varje dag under kampanjen