Du är här:

Ytterligare framtidssatsning på Örtofta Sockerbruk

Nordic Sugar nästan fördubblar silokapaciteten på sockerfabriken i Örtofta
10.02.2016|RSS|

Nordic Sugar investerar nu ytterligare 190 miljoner kronor i sin svenska verksamhet genom att uppföra en ny sockersilo på fabriken i Örtofta. Tillsammans med fabrikens nyligen genomförda investeringar på drygt 200 miljoner kronor för att reducera energiförbrukningen med 30%, så betyder det att Nordic Sugar har satsat drygt 400 miljoner kronor i framåtsyftande strategiska projekt på fabriken i Örtofta inom loppet av 3-4 år.
   
Sockersilon, som kan lagra upp till 80 000 ton ger förutsättningar för en ökad effektivet när det gäller såväl produktion, energiförbrukning och logistik samtidigt som den utgör ett viktigt bidrag till att möta framtidens konkurrens till gagn för svensk sockernäring.

- Den nya silon blir ett mycket viktigt bidrag till att möte framtidens konkurrens och innebär att svensk sockernäring kommer att stå sig ännu starkare för att möta framtidens utmaningar, säger Bengt Högberg, VD Nordic Sugar AB.

Klar inför kampanjen 2017
Förberedelserna inför uppförandet av den nya silon är i full gång. Markarbetena påbörjas under våren och silon skall stå färdig för användning under betkampanjen 2017.

 

För ytterligare information
Bengt Högberg, VD, Nordic Sugar AB, tel +46 46 540 6300
Mariann Mellström, press coordinator, Nordic Sugar, tel +46 709 537124

Gå tillbaka