Du är här:

Storsatsning i svensk sockerproduktion

Under sommaren sätter Nordic Sugar spaden i marken för flera nya anläggningar på sin sockerfabrik i Örtofta. Investeringarna är en del i bolagets strategiska framtidssatsning där runt en miljard kronor investeras för att säkerställa en långsiktigt hållbar sockerproduktion i Sverige.
10.06.2020|RSS|

Nordic Sugars satsningar i svensk sockernäring fortsätter och i juni läggs grunderna för två nya anläggningar i Örtofta - ett höglager och en siraps- och lösningsfabrik. Anläggningarna, som ska stå klara under 2022, är ett led i bolagets planerade konsolidering av den svenska sockerverksamheten i Arlöv och Örtofta, som meddelades 2019. Med de nya investeringarna tar Nordic Sugar nu nästa steg i miljardsatsningen.

- Investeringen är en av de största i bolagets historia, säger Jesper Thomassen, vd i Nordic Sugar AB. Med insatserna stärker vi inte bara bolagets konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv utan säkerställer även arbetstillfällen både nu och i framtiden. Samtidigt bidrar vi tillsammans med Sveriges betodlare till utvecklingen av en fortsatt stark livsmedelsindustri i Sverige.

Miljön vinnare
Moderna produktionsmetoder, effektiv utrustning med hög verkningsgrad tillsammans med optimerad logistik och lagerstruktur betyder att miljöpåverkan från den svenska sockerproduktionen framöver kommer att minskas väsentligt.

- Det är väldigt tillfredsställande, sammantaget innebär satsningen att vi kan minska energiförbrukningen i sockerproduktionen med ytterligare 20% och CO2-utsläppet med 18 000 ton per år. Det betyder att vi jämfört med 1990 reducerar energiförbrukningen i svensk sockerproduktion med 50% och CO2-utsläppet med drygt 60%, säger Olof Dahlgren, fabrikschef i Örtofta.

Inom ramen för miljardsatsningen har redan en omfattande modernisering av Örtoftas sockerhus genomförts. Senare i höst och under nästa år inleds ombyggnaden och modernisering av fabrikens paketeringsanläggning och anpassning av den interna infrastrukturen. Hela projektet ska vara genomfört 2022.

För mer information kontakta:
Olof Dahlgren, fabrikschef Nordic Sugar Örtofta, tel 0709–537133
Jesper Thomassen, vd Nordic Sugar AB, tel 040–537000

Gå tillbaka