Du är här:

Positiva förväntningar inför 2016/17 års sockerproduktion

Betavverkningen på Nordic Sugars fabrik i Örtofta startar den 15 september
31.08.2016|RSS|

Alla Nordzuckerkoncernens 13 betsockerfabriker i Tyskland, Danmark, Finland, Litauen, Polen, Slovakien och Sverige ligger nu i startblocket i väntan på att årets sockerproduktion ska starta. Först ut blir fabrikerna i Polen, som startar betavverkningen den 12 september. Fabrikerna startar sedan successivt fram till den 4 oktober då den finska fabriken i Säkylä startar. Fabriken i Nordstemmen i Tyskland startar sin tjocksaftkampanj den 29 augusti. Koncernen förväntar en produktion med överlag goda sockerskördar per hektar.

Redo för kampanj
Miljoner ton betor väntar nu i fälten på att skördas och på att bli förvandlade till våra välkända, naturligt vita sockerkristaller.

Och fabrikerna har förberett sig väl för uppgiften, understryker Nordzucker’s Chief Operating Officer Axel Aumüller och säger:

- Vi producerar socker på ett hållbart sätt och på mycket hög nivå. Med ständiga investeringar, som bara i år uppgår till 82 miljoner euro, arbetar vi för att ytterligare minska energikonsumtionen. Därutöver optimerar vi vår logistik och lagerhantering.

- Vi har stor fokus på hela värdekedjan inte minst för att kunna erbjuda ett lokalt odlat socker till våra kunder. I Sverige håller vi just på att avsluta fas ett i uppförandet av en ny silo i Örtofta. Silon är tillsammans med en del andra investeringar i Örtofta och på raffinaderiet i Arlöv, en viktig pusselbit i den fortsatta effektiviseringen av produktionskedjan, som säkerställer att svensk sockernäring står mycket stark inför framtidens utmaningar, säger Katarina Silfversparre, VD Nordic Sugar AB.

Gynnsamma odlingsförhållanden
Efter den temporärt reducerade betarealen i fjol med en kortare kampanj som följd, är vi nu tillbaka på normal kampanjlängd för 2016/17.

- Sockerbetor är och förblir en attraktiv gröda. Vårt mål är att tillsammans med odlarna arbeta för att ytterligare öka sockerskördarna per hektar för att långsiktigt säkerställa betornas konkurrenskraft på en liberaliserad marknad. Och här är vi på helt rätt väg, säger Lars Gorissen, Chief Agricultural Officer, Nordzucker.

Totalt sett har odlingsförhållanden varit ganska gynnsamma med sol och varma temperaturer under hela växtsäsongen. I Sverige har odlingsförhållandena överlag varit gynnsamma med tidig sådd, bra etablering och bra väder i de flesta betodlingsområden.

Kampanjen i Sverige förväntas att avslutas i första hälften av januari.

 

För ytterligare information:
Katarina Silfversparre, VD, Nordic Sugar AB, tel +46 40 537000
Mariann Mellström, presskoordinator, Nordic Sugar, tel +46 709 537124

Produktionssäsongen 2016 startar enligt följande på Nordzuckerkoncernens sockerfabriker:

Land Fabrik Kampanjstart
Tyskland Clauen 13 september 2016
  Nordstemmen 14 september 2016
  Schladen 17 september 2016
  Ueltzen 14 september 2016
  Klein Wanzleben 20 september 2016
Danmark Nakskov 15 september 2016
  Nykøbing 22 september 2016
Finland Säkylä 4 oktober 2016
Litauen Kedainiai 15 september 2016
Polen Chelmza 15 september 2016
  Opalenica 12 september 2016
Slovakien Trencianska Tepla 13 september 2016
Sverige Örtofta 15 september 2016
Gå tillbaka