Du är här:

En miljard satsas i svensk sockerproduktion

Nordzucker har nu fattat formellt beslut om att samla den svenska sockerproduktionen till en fabrik i Örtofta och därmed stänga raffinaderiet i Arlöv. Runt en miljard kronor satsas totalt i det strategiska projektet, som beräknas vara genomfört hösten 2021.
19.03.2019|RSS|

Med målet att ytterligare stärka sin konkurrenskraft investerar Nordzucker en miljard svenska kronor i svensk sockerproduktion. Satsningen betyder att produktionen i Arlöv flyttas till Örtofta och att fabriken i Arlöv därefter stängs. Innan dess ska dock en rad stora investeringar på plats. Dessa handlar både om nya produktionsmetoder och ny teknik och är också en stor satsning på miljön. De första stegen har redan tagits med omfattande moderniseringar av Örtoftas sockerhus, som slutförs inför kampanjen 2019. Under de kommande åren omfattas investeringarna av bland annat ombyggnationer i paketeringen, uppförande av höglager och en lösnings- och sirapsanläggning.

-Vi har kommit långt i planeringsarbetet och jag ser fram emot att vi nu är redo för nästa etapp. Med konsolideringen säkerställer vi inte bara en långsiktigt hållbar struktur i Sverige, vi får en modern fabrik med effektiv och resurssnål produktion och dessutom betydande besparingar på sikt. Ett viktigt steg i vår positionering som en stabil, lönsam och konkurrenskraftig aktör på sockermarknaden, säger Axel Aumüller, Chief Operation Officer i Nordzucker.

-Jag är såklart mycket glad att vi med beslutet och i tätt samarbete med våra betodlare, säkerställer att leveranserna av svenskt socker till våra kunder tryggas för framtiden, säger Katarina Silfversparre, VD för Nordic Sugar AB och fortsätter: - Konsolideringen innebär en minskning av antalet medarbetare i Sverige och det betyder otroligt mycket för mig att vi kan hantera den och stängningen av fabriken i Arlöv med intern rörlighet och naturlig avgång.

Betydande klimatvinster
Investeringarna betyder att energiförbrukningen i svensk sockerproduktion kan minskas med 20% och CO2 utsläppet med 18000 ton per år. Därutöver medför en rationellare logistik att lastbilstransporter kan reduceras med 3200 per år samtidigt som en ökad andel transporter kan läggas på järnväg.

De nya investeringarna innebär tillsammans med silon, som invigdes 2017 och de energieffektiviserande åtgärder som har gjorts i Örtofta under de senaste åren, att Nordzucker satsat runt 1,5 miljarder kronor i strategiska projekt för att framtidssäkra svensk sockerproduktions konkurrenskraft.

 
För ytterligare information
Mariann Mellström, presskoordinator, Nordic Sugar, tel +46 709 537124

Gå tillbaka