Du är här:

Kampanjen startar i Nordzuckerkoncernen

Betavverkningen på Nordic Sugars svenska sockerfabrik i Örtofta drar igång den 1 oktober. Årets produktionsnivå i Sverige kommer, som planerat, att ligga lägre än normalt.
17.09.2015|RSS|

Alla koncernens totalt 13 betsockerfabriker i Danmark, Finland, Litauen, Polen, Slovakien, Sverige och Tyskland ligger nu i startgroparna inför årets produktionsstart. Först ut blir fabriken i Trencianska Tepla i Slovakien, som drar igång betavverkningen den 17 september. Fabrikerna startar sedan successivt fram till den 2 oktober.  För koncernen som helhet ger den kalla våren, som rådde i de flesta odlingsregioner, och den senare sådden, förväntningar om en betskörd på normal nivå.

Investeringar för miljö och framtid
Fabrikerna är helt redo att ta hand om de många miljoner ton lokalt odlade betor, som de nu ska avverka och förädla till sockerprodukter. Våra investeringar med fokus på energieffektiviseringar, miljö och processoptimering tillsammans med vår marknads- och kundfokus ligger helt rätt i tiden, understryker Axel Aumüller, COO i Nordzucker:

- Vi gör målinriktade satsningar för att underhålla våra anläggningar och investerar långsiktigt på fabrikerna. Investeringarna görs i första hand för att optimera energiförbrukningen och effektivisera arbetsprocesserna. Därutöver kommer vi att investera inom områden som ökar produktkvaliteten och säkerheten.

Nordic Sugar ABs vd Bengt Högberg fortsätter:

- Inför kampanjen 2014/15 driftsatte vi två nya större anläggningar på fabriken i Örtofta – en ångtork och en kontinuerlig kokpanna. Anläggningarna, som är de största investeringarna som har gjorts inom svensk sockernäring på 13 år, har inför årets kampanj förbättrats ytterligare. Därutöver har vi som en del i vår kvalitetssatsning också investerat i en ny siktstation för socker. Sammantaget reducerar anläggningarna sockerfabrikens energiförbrukning med ungefär 150 000 MWh per år samtidigt som koldioxidutsläppen reduceras med cirka 32 000 ton/år. Energibesparingen motsvarar årsuppvärmningen för 7500 villor.

Kort kampanj förväntas i Europa
Nordzucker förväntar en betydligt kortare kampanj i koncernen i år.

- I tät dialog med odlarna har vi beslutat att reducera betarealen för innevarande odlingsår. Det var absolut nödvändigt för att minska pressen på marknaden. Det har varit ett kraftigt fall i priserna de senaste månaderna, huvudsakligen orsakat av en ökad global sockerproduktion med stora lager till följd, förklarar Lars Gorissen, CAO i Nordzucker.

Till följd av den kalla våren såddes årets betor cirka en vecka senare än normalt i flera länder. I Sverige såddes dock betorna i normal tid med en genomsnittlig sådatum den 10 april, vilket är detsamma som femårsgenomsnittet. Därefter följde ett omväxlande väder, med en hel del regn och kallare temperaturer än normalt. Under augusti kom dock värmen och betorna kunde sätta fart.

Volymerna, som ska avverkas, blir lägre och kampanjen i Sverige förväntas vara avslutad i första hälften av december.

För ytterligare information
Bengt Högberg, VD, Nordic Sugar AB, tel +46 46 540 6300
Mariann Mellström, presskoordinator, Nordic Sugar, tel +46 709 537124

Ladda ner pressmeddelandet här

Tabell 1:
Resultatet av den senaste provupptagningen av betor i Sverige (genomsnittet för de senaste fem åren visas inom parentes):

Ton betor per hektar % socker i betan Ton socker per hektar
50,2 (59,0) 16,9 (15,4) 8,5 (9,1)

Tabell 2:
Produktionssäsongen 2015 planeras starta enligt följande på Nordzuckers sockerfabriker:

Land Fabrik Planerade startdatum
Tyskland Clauen 2015-09-22
  Nordstemmen 2015-09-22
  Sladen 2015-09-22
  Ueltzen 2015-09-22
  Klein Wanzleben 2015-09-29
Danmark Nakskov 2015-10-01
  Nykobing 2015-10-01
Finland Säkylä 2015-09-29
Litauen Kedainiai 2015-09-22
Polen Chelmza 2015-10-01
  Opalenica 2015-10-02
Slovakiet Trencianska Tepla 2015-09-17
Sverige Örtofta 2015-10-01
Gå tillbaka