Du är här:

Kampanjen 2015/16 avslutad på sockerfabriken i Örtofta

Kort kampanj och lägre produktion, som planerat
22.12.2015|RSS|

De sista svenska betorna har just avverkats på Nordic Sugars fabrik i Örtofta. Fabriken, som har kört dygnet runt i 73 dagar, har avverkat mer än 1 miljon ton betor.

Betsäsongen i Sverige har präglats av varierande väderförhållanden, med en hel del regn och kallare vår än normalt. Med augusti kom äntligen lite högre temperaturer, som gav betornas tillväxt en gynnsam knuff. Det resulterade i en hög betskörd per hektar, som i kombination med en god sockerhalt gav en sockerskörd per hektar motsvarande 10,8 ton socker per hektar (femårsgenomsnitt 10,6 ton/hektar).

Bengt Högberg, VD Nordic Sugar AB:

- Vi har överlag haft en mycket bra kampanj med en säker och jämn produktion. Vi upplevde dock några oväntade besvärligheter i starten, som påverkade betavverkningstakten initialt, men när dessa problem hade åtgärdats kom vi snabbt upp i full kapacitet.
- Våra nya stora energibesparande anläggningar - en ångtork och en kontinuerlig kokpanna, som vi inför kampanjen dessutom hade förbättrat ytterligare, har fungerat till full belåtenhet.  Med anläggningarna reduceras fabrikens energiförbrukning med ungefär 150 000 MWh per år samtidigt som vi sparar miljön för cirka 32 000 ton koldioxid per år.

Kampanjen 2015/16 har nu avslutats på fabrikerna i Sverige, Litauen och Finland. Nordzucker förväntar att ha avslutat årets produktion på alla sina 13 fabriker i början av januari 2016. 

Ytterligare information:
Bengt Högberg, VD, Nordic Sugar AB, tel +46 46 540 6300
Mariann Mellström, presskoordinator, Nordic Sugar, tel +46 709 537124

 

 

Gå tillbaka