Du är här:

Kampanjen 2019/20 i startgropen

Nordzucker förväntar en skörd i nivå med föregående år, dock med stora regionala skillnader. Produktionen i Örtofta drar igång den 26 september.
12.09.2019|RSS|

Koncernens sockerproduktion startar på Nordzuckers fabrik  i Chełmża i Polen den 12 september. Fabrikerna i övriga länder startar efterhand under de efterföljande dagarna. Den 8 oktober kommer avverkningen att vara igång på alla koncernens fabriker. Produktionen av tjocksaft startade den 9 september på fabriken i Nordstemmen. Kampanjen slutar i januari 2019.

Bra början
Den överlag tidiga sådden i början av april gav betorna gynnsamma start- och tillväxtförhållanden i Sverige och i de flesta av koncernens övriga länder. Precis som i fjol fick dock vissa områden för lite nederbörd under sommarens växtperiod. Särskild drabbade av torkan var stora delar av odlingsområdena i Tyskland och Polen. Däremot växte sockerbetorna bra i Sverige, Danmark, Finland och Slovakien. Provgrävningar i länderna visar på stora regionala skillnader vad gäller förväntad skörd. 

Nordzuckers Chief Executive Officer Lars Gorissen säger: ”I vissa områden kom det tillräckligt med nederbörd, medan vi i andra regioner kan förvänta oss en betydligt lägre skörd. För koncernen som helhet förväntar vi ett genomsnittligt resultat i nivå med föregående år.” 

Mot bakgrund av den pågående politiska debatten kring framtiden inom jordbruks- och livsmedelsindustrin säger han vidare: ”Sockerbetsodling är inte bara attraktivt för de flesta av våra betodlare. Den ger också ett aktivt bidrag till mångfalden i växtföljden på gården. Dessutom bidrar vår sockerproduktion både direkt och indirekt till arbetsplatser och ger mervärde i ländernas mer rurala områden.”

Även i år kommer ekologiskt odlade betor att avverkas till ekologiskt socker. För att ytterligare öka den ekologiska produktionen ingick Nordzucker nya avtal med odlare i Tyskland, Danmark, Sverige och Litauen i fjol. Produktionen av ekologiskt socker kommer att ske på fabrikerna i Schladen i Tyskland, Kedainiai i Litauen och Nykøbing i Danmark.

Kampanjavslut i januari
Efter föregående års torra odlingsförhållande ser Nordic Sugar ABs verkställande direktör Jesper Thomassen, nu fram emot en kampanj med betor, som har fått växa under nästintill optimala förhållanden. ”De svenska betfälten dignar av grönt och på fabriken i Örtofta lägger vi just nu sista handen vid förberedelserna inför att ta emot årets goda betskörd. Vårt fyraåriga miljardinvesteringsprogram i Örtofta fortgår som planerat och inför kampanjen tar vi i drift ett nytt sockerhus, som kommer att effektivisera produktionsprocessen ytterligare. Det är mycket tillfredsställande att vi med våra investeringar och vårt nära samarbete med betodlarna tillsammans säkerställer leveranser av svenskt socker till våra kunder.”

Koncernens övriga fabriker är också väl rustade för sockerkampanjen som fortsätter ända till januari.  Nordzuckers Chief Operating Officer Axel Aumüller, säger: ”Med våra investeringar inom lager och logistik har vi blicken fokuserad på marknaden och våra kunders kvalitetskrav.” Ett annat fokus inom produktion ligger på att optimera fabrikernas energianvändning. ”Även i ekonomiskt utmanande tider har vi fokus på energieffektivitet och på att minska våra utsläpp. Vi arbetar kontinuerligt mot vårt mål om att sänka CO2-utsläppen i produktionen och att på sikt kunna klara oss utan fossil energi. 


För ytterligare information
:
Jesper Thomassen, VD, Nordic Sugar AB, tel +46 40 537000
Mariann Mellström, presskoordinator, Nordic Sugar, tel +46 709 537124

Här en översikt över startdatumen för alla Nordzucker-fabriker under kampanjen 2019/20:

Country Factory Start of campaign
Germany Clauen 17 September
  Klein Wanzleben 26 September
  Nordstemmen 13 September
  Schladen 14 September (organic beet)
  Ueltzen 19 September
Denmark Nakskov 1 October
  Nykøbing 1 October (organic beet)
Sweden Örtofta 26 September
Finland Säkylä 8 October
Lithuania Kėdainiai 1 October (organic beet)
Poland Chełmża 12 September
  Opalenica 25 September
Slovakia Trenčianska Teplá 17 September
Gå tillbaka