Du är här:

Ambitiösa klimatmål lägger kurs mot framtiden

Energiförbrukning och CO2-utsläpp ned med 10 procent till 2020
01.07.2016|RSS|

Nordzuckerkoncernen har stakat ut en ny ambitiös klimatkurs, med mål att till 2020 reducera energiförbrukningen och CO2-utsläppet per ton socker med 10 procent jämfört med 2014. Omskrivet med 1990 som jämförelseår betyder det en reduktion av energiförbrukningen med 50% och CO2-utsläppet med 68%. De nya målen ersätter koncernens tidigare 2020-mål, som innebar en reduktion på 45% respektive 65% jämfört med 1990.

Uppnås med kontinuerliga förbättringar och investeringar
Med de nya målen skruvar Nordzucker alltså nu upp sina klimatambitioner ytterligare ett snäpp.  Konkret betyder det att energiförbrukningen per ton socker ska reduceras med ytterligare en procent per år. Detta ska uppnås dels genom kontinuerliga förbättringar i fabrikerna, dels genom investeringar i bland annat nya betmassapressar på fabriken i Kedainiai, Litauen (2016) och Nakskov (2017) och en biogasanläggning i Polen (2016).

Eftersom energibesparingar hänger tätt samman med minskade CO2-utsläpp ger investeringarna möjlighet att uppnå framgångar på båda områden. Axel Aumüller, Chief Operating Officer Nordzucker Group, ser positivt på den kommande utmaningen: “ På detta sätt kan vi bidra till det globala klimatskyddet och till att EUs klimatmål uppnås. Vi är övertygade om att varenda finansiell och organisatorisk insats, som kan göras inom hållbarhetsområdet, kommer att bidra positivt till vår konkurrenskraft. Våra hållbarhetsambitioner får också fördelar av projektet 20.20.20, så totalt sett blir vi både effektivare och starkare.“

Gå tillbaka