Du är här:

Årets sockerbetsodling tryggad trots nöddispens tills vidare indragen

Nöddispens för användning av betfrö behandlat med neonikotinoider är tills vidare indragen. Trots kort rådrum har Svenska Betodlarna och Nordic Sugar lyckats hitta ersättningsfrö och därmed tryggat 2019-års betodling i Sverige.
08.03.2019|RSS|

Kemikalieinspektionen utfärdade i december 2018 en nöddispens för att betodlarna under 2019 års betsådd skulle kunna använda sockerbetsfrö betat med neonikotinoiden Imidakloprid i form av Gaucho WS 70. Nöddispensen överklagades till Mark- och miljödomstolen, som den 27 februari beslöt att Kemikalieinspektionens nöddispens tills vidare skulle dras in. Svenska Betodlarna har överklagat beslutet till nästa instans men inte fått gehör. Mark- och miljödomstolen kommer att ta ställning till själva överklagandet vid en senare tidpunkt.

Svensk betodling och därmed svenskt socker tryggat
- Tiden är knapp fram till sådd och vi har ingen möjlighet att invänta domslutet. Därför har vi undersökt möjligheterna att få tag i ett alternativt betfrö med mål att säkra svensk betodling för 2019. I tätt samarbete med Svenska Betodlarna har det lyckats att få fram tillräckligt med frö till hela den svenska arealen, säger Anders Rydén, Chef för Agricenter Sverige.

Den svenska sockerbetsodlingen 2019 och därefter följande leveranser av svenskt socker är därmed tryggad.
Nordic Sugar beklagar den osäkerhet processen ger för alla parter.

- Med nöddispensen får branschen bättre möjligheter att utveckla andra metoder att hantera betornas skadegörare mer effektivt och hållbart, säger Anders Ryden

Nordic Sugar har vid denna tidpunkt inte någon överblick över hur stora kostnader fröbytet innebär för svensk betodling men gör allt för att minimera effekterna.

 

Bakgrund

EU förbjöd användning av neonikotinoider i all frilansodling den 30 maj 2018. EUs förbud har sin bakgrund i att neonikotinoider kan skada bin när de suger nektar från blommande gröda.

Sockerbetor är en tvåårig gröda, som inte blommar under sitt första odlingsår. Betfröna sås på våren och skördas under hösten samma år, alltså innan plantan hinner blomma. Därmed är betplantorna inte en intressant gröda för bin.

Kemikalieinspektionen gav mot bland annat denna bakgrund de Svenska Betodlarna en nöddispens för att under sådden 2019, använda frö betat med neonikotinoiden Imidakloprid i form av Gaucho WS 70.

Gå tillbaka