Du är här:

Fokus på personlig och yrkesmässig utveckling

Hos Nordic Sugar arbetar vi utifrån en lite speciell årsrytm. Många av våra aktiviteter kulminerar nämligen mellan september och januari då stora mängder av sockerbetor från årets skörd ska avverkas och förädlas till fler än 250 olika produkter. Det ger inte bara en naturlig variation i arbetsuppgifterna – det ställer också löpande krav på medarbetarnas flexibilitet under året.

Plats för individen

"Kulturen i Nordic Sugar präglas av fria ramar och en grundläggande filosofi om frihet under ansvar", säger Sanna Bomholt som är Key Account Manager och som har jobbat på Nordic Sugar sedan hon började som trainee 2005.

”Vi är ett stort och ambitiöst företag men det finns alltid plats för individen. Och vill man ha nya utmaningar blir det uppmärksammat och jag tycker att det görs en insats för att möta önskemålet,” förklarar Sanna och nämner det årliga utvecklingssamtalet ”Dialogen” mellan medarbetare och närmsta chef som en fin möjlighet att få och ge ömsesidig feedback.

Utöver detta erbjuder Nordic Sugar också internutbildning inom områden som exempelvis teknik och projektledning.