Du är här:

Ett starkt nätverk över nationsgränserna

Nordic Sugar har aktiviteter i sju länder i Norden och Baltikum och är en del av den tyska koncernen Nordzucker med 3 200 medarbetare och aktiviteter över större delen av Nordeuropa. Och den internationella miljön smittar av sig på medarbetarnas vardag och sätt att lösa uppgifterna på. Det upplever både Patrik Carlgren och Olof Dahlgren som arbetar på Nordic Sugars fabriker i Arlöv (Sverige) respektive Örtofta (Sverige). De använder ofta sina internationella nätverk på tvärs av företaget, när praktiska utmaningar ska lösas i vardagen.

”Jag har stor nytta av mitt nätverk och det är en klar fördel att kunna be kollegorna i andra länder om hjälp eller att vara bollplank vid akuta problemställningar. Vi kan lära oss mycket av varandra på tvärs eftersom vi har olika erfarenheter och sätt att lösa problem på”, säger Olof Dahlgren, Head of Sugar Factory Örtofta.

Inspirerande kollegor

Olofs erfarenheter delas av logistik och lagerchefen i Arlöv Patrik Carlgren, som nyligen har varit en del av ett större internt projekt på tvärs av företagets många avdelningar. För honom ger det ett värde på det personliga planet att vara en del av ett internationellt företag.

”För mig har det varit mycket inspirerande att träffa kollegor med annan bakgrund och nationalitet – det ger ju helt nya perspektiv på vårt sätt att arbeta och tänka. Ett resultat av det stora interna projektet är att vi har lärt känna varandra väldigt bra och det är en bra grund för samarbete, förklarar han.

Den direkta dialogen är viktig

För Olof Dahlgren har hans tretton år långa karriär på Nordic Sugar hittills inneburit sju olika tjänster i Sverige, Österrike och Danmark. Han har just börjat på en tjänst som Head of Sugar Factory i Örtofta efter ett par år som produktionschef i Nykøbing. Innan det var han projektledare med ansvar för uppföljning av investeringar på fabrikerna, där han hade mycket kontakt med avdelningarna i de olika länderna, och det är en dialog som han prioriterar högt i vardagen:

”För mig är det viktigt att bygga upp goda relationer till alla våra avdelningar och ha möjlighet att diskutera aktuella projekt ansikte mot ansikte med mina kollegor i andra länder. Vi kan lära oss av varandra, och det tycker jag ofta ger projekten en extra dimension”, säger Olof som nu ser fram emot sina nya utmaningar.