Du är här:

En kultur byggd på engagemang och samarbete

Den ser kanske inte så mycket ut för världen, sockerbetan. Med sin relativt anonyma jordfärg, långa blast och ett utseende som påminner om en förvuxen rädisa är det svårt att föreställa sig att denna rotfrukt spelar en väsentlig roll i utvecklingen av allt från läsk till produkter i läkemedelsbranschen. Inte desto mindre är det just detta som våra medarbetare varje dag bidrar till att tillverka.

”Socker är så mycket mer än de traditionella sockerpåsar som vi ser i butikshyllorna. Vi har duktiga specialister på alla nivåer som lägger ner ett stort arbete för att utveckla innovativa produkter och nya metoder för att få ut det mesta och bästa av sockerbetorna. Det är en process, som sker i nära samarbete mellan våra kunder, vår utvecklingsavdelning och vår produktion”, berättar Dorte Nørtoft Andersen, Head of HR hos Nordic Sugar.

Hon backas upp av Anja Berlin, HR Manager Denmark, som tillägger att engagemanget hos medarbetarna har sitt ursprung i en mycket speciell företagsanda, som löper som en röd tråd på tvärs av organisationen.

”Vi tror att man växer och utvecklas genom att både få ansvar och ta ansvar. Vi litar på varandra och på att alla gör en insats för företagets gemensamma mål. Vi upplever i hela organisationen att det här sättet att samarbeta på skapar värde för både den enskilda personen, våra produkter och företaget som helhet”, berättar Anja.

Våra fyra värdeord är grunden för vårt samarbete

Våra fyra värdeord Ansvar, Engagemang, Mod och Uppskattning är en naturlig del av den kultur, som präglar vår arbetsplats på tvärs av länder, kontorskorridorer och fabriker.

”Vi intresserar oss för varandra och för att vara en god kollega. Det gör att vi har ett bra samspel, som skapar värde både internt och externt. Vårt intresse för varandra präglar också vår syn på rekrytering: Vi tillsätter inte tjänster, vi anställer människor med mer än en talang”, förklarar Dorte.

En miljon ton socker

Det nära samarbetet på tvärs av organisationen är en styrka för ett företag som Nordic Sugar, som varje år producerar cirka en miljon ton socker. Den enorma mängden ställer nämligen inte bara krav på specialisterna på fabrikerna utan också på bland annat de logistikansvariga på Nordic Sugars kontor och lager.

”Det ligger ett enormt logistiskt arbete bakom koordineringen av sockertransporterna på tvärs av länder och landsgränser, och här är en nära dialog med kollegor och samarbetspartners helt avgörande för resultatet. Bara i Örtofta i Sverige ankommer 600 lastbilar om dagen – det säger ju en del om omfattningen”, förklarar Anja.

Nordic Sugar är den ledande sockerleverantören på den nordeuropeiska marknaden och en del av Nordzucker-koncernen. Sockerbruket i Örtofta avverkar inte mindre än 19 000 ton betor om dygnet och är därmed den av Nordic Sugars fabriker som står för den största sockerproduktionen.