Du är här:

Flytande Invertsocker

Flytande produkter där sackaros helt eller delvis inverterats genom hydrolys till glukos och fruktos. Produkterna finns med olika torrsubstanshalter. Flytande Invertsocker används framför allt i glass och konfektyr.