Du är här:

Socker

Socker är liksom betfiber en kolhydrat. Till skillnad från de strukturella kolhydraterna, som består av långa kedjor av polysackarider, är sockerarterna korta monosackarider, disackarider eller ibland även lite längre oligosackarider. Dessa är så kallade lagringskolhydrater och finns inne i cellerna.

Dessa kolhydrater är, efter det att växtcellerna sprängts, mycket lättlösliga och snabbt tillgängliga för nedbrytning i djurets mage. Den vanligaste sockerarten i sockerbetsprodukter är disackariden sackaros. Den består av en glukos- och en fruktosmolekyl och odlas naturligtvis främst för tillverkning av vanligt strösocker. 

Det är framförallt melass och andra produkter, som kommer från tillverkningen av livsmedelsprodukter, som bestämmer sockerhalten i fodermedel. Andra källor till socker är gräs och hö, som kan innehålla över 10% socker. På sina håll förekommer även odling av fodersockerbetor och sockerbetor för direkt utfodring. Även morötter är rotfrukter, som innehåller höga halter av socker.