Du är här:

Fiber

Användningen av sockerbetsfiber i fodermedel till idisslare har ökat kraftigt under de senaste åren. Orsaken är den ökade kunskapen om fiberns betydelse för vomfunktionen. Det har lett till insikten, att lättsmält betfiber utgör ett välbalanserat foder i mellanskiktet mellan den mycket koncentrerade stärkelsen i spannmålskärnan och den svårsmälta fibern i vallfoder och spannmålsskal

Fiber utgörs främst av strukturella kolhydrater i växter. De kallas även cellväggar och är, som namnet antyder, det som ger struktur och som ger växterna dess form och styrka, helt enkelt dess fysikaliska stomme.

Cellulosa och hemicellulosa är benämningar på de kolhydrater, polysackarider, som utgör huvuddelen av fiber. Även pektin är emellertid en polysackarid, som klassas som fiber, trots att pektin inte har samma fysikaliska karaktär.

Förutom att ge form och stadga till växten används fiber för att bygga transportkanaler för vatten och näring i växten. Fiberhalten i många av våra vanliga fodermedel till kor är stor. Gräs i olika former består till mellan 50 och 75 % av fiber. Cirka 40 % av kons totala foderintag utgörs av fiber.