Du är här:

Socker i fodermedel

Socker i fodermedel förekommer framförallt i melass och andra produkter, som kommer från tillverkning av livsmedelsprodukter. Förutom betmelass förekommer rörsockermelass. Det som framförallt skiljer dem åt, är att betsockermelass, förutom socker, även håller en relativt hög råproteinhalt, medan rörsockermelassens proteinhalt är betydligt lägre.

Fiber och socker

Kolhydrater är den viktigaste organiska komponenten på jorden. Kolhydrater är också den viktigaste energikällan för idisslarnas vommikrober. Strukturen hos olika kolhydrater och deras funktion varierar kraftigt alltifrån lagringskolhydrater, som vi känner som socker till strukturkolhydrater som utgör växternas cellväggar. Sockerbetan tillhör en av växtrikets effektivare energiproducenter. Ur ett hektar sockerbetor kan produceras 2,5 ton cellväggar och 7 ton socker.