Du är här:

HP-Massa® leveras på följande sätt

HP-Massa i bulk – absolut lägsta pris!

Har du ledig plansilo att lägga HP-Massa i, får du absolut lägsta pris per kg ts. Hanteringen blir enkel och rationell och du får hög inläggningskapacitet per dag (300 - 400 ton) Lagringshöjd max 2,2 m. Silon kan öppnas 4-6 veckor efter inläggning. Uttag: Minst 10-15 cm av hela ytan på 5 dagar. Sommartid rekommenderar vi max 3 dagar. OBS! Betong i nyare silo är basisk = högt pH-värde. Detta kan störa ensileringsprocessen. Ett bra skydd är att täcka även botten med plast. Rådgör gärna med din betonggleverantör angående eventuell försegling av betongen. 

HP-Massa i Hård-Pack – enkelt och effektivt!

För HP-Massa i Hård-Pack behövs ingen silo, bara en jamn och plan yta. Hård-Pack är lämplig för stora och medelstora besättningar. Vi tar hand om allt det praktiska – vi levererar HP-Massan och fyller Hård-Packen på plats med våra specialmaskiner. Det enda du behöver göra är att täcka med fågelskyddsnät för säkrast möjliga lagring. Hård-Pack ger perfekt lagring och en lagom stor snittyta för sommarutfodringen. Hård-Pack kan öppnas 4-6 veckor efter inläggningen (se anvisning på Hård-Pack). Uttag vinter: >500 kg/dag (ca 10 cm av hela ytan) Uttag vår: sommar och tidig höst: >700 kg/dag (ca 15 cm av hela ytan)