Du är här:

HP-massa till mjölkkor

Normalt 3 - 5 kg ts/dag, d.v.s 12-20 kg ensilerad massa/dag. Hälften kan räknas som grovfoder och hälften som kraftfoder. Högre givor kan ges utan problem. När HP-Massa blandas i fullfoder så används 2 - 6 kg ts per ko och dag i fodermixen. Vid höga givor HP-Massa och låga givor vallfoder tillse att tillräcklig mängd långstråigt foder ges, till exempel halm.