Du är här:

Givor till köttdjur

HP-Massa är ett smakligt energirikt foder som passar bra i köttdjurens foderstat. Lämplig giva 2 - 6 kg ts/djur och dag.