Du är här:

Foderplanering HP-Massa

Vallfodret varierar i mängd och kvalitet från år till år. HP-Massa, däremot, har alltid samma sammansättning, höga kvalitet, smaklighet och mjölkdrivande effekt. Därför är det klokt att utgå från HP-Massa som grund i foderstaten.

Då kommer nästan halva grovfodergivan, 4 kg ts, att bestå av ett grovfoder med jämn och hög smältbarhet. Det leder till högre energikoncentration i totalfoderstaten, högre mjölkavkastning och bättre lönsamhet!