Du är här:

Betfor®

Betfor är ett idealiskt fodermedel till får. Genom att merparten av energin kommer från den speciella betfibern, som utgörs av lättsmält fiber, kan man betrakta Betfor som det perfekta grovfodret i kraftfoderform. Det är lika lätthanterligt som kraftfoder, samtidigt som det har nästan alla grovfodrets fördelar. Det omsättes i lagom takt i vommen vilket medverkar till ett jämnt näringsupptag, samtidigt som det är lika energirikt som många kraftfoder.

Betfor karaktäriseras av:

  • Högt innehåll av smältbar fiber och energi
  • Hög koncentrationsgrad - Rätt näringsmässig sammansättning
  • Hög smaklighet - Betfor®

Näringsdeklaration Betfor®

Näringsvärde, per kg foder Nötkreatur och Får Svin Hästar
Omsättbar energi, MJ 11,2 12,0 11,2
Smältbart råprotein, % - - 5,7
AAT, g 87 - -
PBV, g – 48 - -
Näringsinnehåll, per kg foder
Vatten % 9,0
Råprotein % 8,6
Socker % 10,5
Mineraler
Kalcium, Ca % 0,8
Fosfor, P % 0,1
Magnesium, Mg % 0,2
Kalium, K % 0,8
Övrigt
Råfett % 1,4
Volymvikt kg/m³
Snitsel 300
Pelletter 650
Fiberinnehåll (cirka), per kg foder
Pektin % 14
Hemicellulosa % 17
Cellulosa % 14
Lignin % 1

Användning och tillverkning

Betfor används som foderråvara av foderindustrin och som foder vid utfodring av idisslare, hästar, får och svin. Vid utfodring till hästar måste Betfor blötläggas. Betfor kan även användas som ensileringsmedel. Betfor tillverkas under betkampanjen september - januari. Tillverkning sker vid Örtofta sockerbruk. Produkten finns tillgänglig hela året. 

Lagring och hantering

Betfor ska lagras fuktfritt. Den relativa fuktigheten bör understiga 65 % och ventilationen ska vara god. Pallsatt vara bör inte lagras mer än två pallar högt. Lagring av pelletter kan ske antingen i silo eller planlager. Sker lagring i silo måste Betfor tas ut med jämna mellanrum för att inte orsaka hängningar i silon. Det är viktigt att förvaringsplatsen är torr. 

Utseende och hållbarhet

Betfor finns i form av snitsel och pelletter. Betfor är en naturprodukt - färg och struktur på snitsel kan alltså variera något beroende på tillverkningsort. Näringsinnehållet är dock alltid detsamma. Betfor har lång hållbarhet och kan lagras under lång tid utan att näringsinnehållet förändras. 

Sortiment

Betfor finns i snitsel med 15 kg säckvikt samt som 6 mm pelletter i 40 kg säck och i bulk.