Du är här:

Får

Tack vare sin smala nos och kluvna överläpp har får möjlighet att beta nära marken och bara välja ut den smakligaste delen av betet. Får väljer naturligt foder, och bara det bästa är gott nog.