Du är här:

Konservering

Ensilering är en konservering, som bygger på att man utestänger luftens syre, och att pH-värdet sänks med hjälp av mjölksyra, som bildas av bakterier som finns naturligt i fodret.

Bakteriefloran i grönmassan är stor, men genom att utestänga luften gynnas just de mjölksyraproducerande bakterierna. När dessa tillväxer ökar mjölksyrahalten i materialet och pH sjunker. En efter en blir alla andra bakterier hämmade, och till sist slutar till och med de mjölksyrebildande bakterierna att växa.

Ensileringen är klar, och ensilaget är lagringsstabilt, så länge silon är tät, och inget syre kan tränga in. Om luft kommer in, tillväxer andra svampar och bakterier, och fodret möglar eller ruttnar.