Du är här:

Ensilering

Ensilering har numera övertagit höberedning som den vanligaste metoden för att konservera vallfoder till vinterfoder. Ensilering sker antingen i paket (rund- eller fyrkantsbalar), i plansilo eller i tornsilo.

Förutom att ensilering medför ett mindre väderberoende än höberedning har det ofta visat sig, att ensilage kan ge en högre mjölkproduktion.

Det är inte alltid ensileringen går som man avser. Grödan kan vara för våt, så att andra bakterier gynnas. Det kan finnas för lite näring (socker) i grödan, för att rätt sorts bakterier ska tillväxa. Grödan kan vara för dåligt packad, så att det finns för mycket luft kvar i silon. För att stimulera ensileringen rekommenderas alltid i första hand, att se till att grödan packas väl, så luften trängs ut, samt att behållaren är lufttät. Det har även utvecklats ett stort antal tillsatsmedel för att stimulera processen.