Du är här:

Nordzucker avslutar kampanjen 2016/17

Höga skördar per hektar återspeglar ett bra odlingsår på tvärs av koncernen
04.01.2017|RSS|

Nordzucker-koncernen avslutar inom kort betkampanjen 2016/17 med högre skördar per hektar än femårsgenomsnittet.  Våra 13 fabriker har producerat socker under i genomsnitt 104 dagar, vilket är längre än föregående år.

Nordzuckers 13 betsockerfabriker har avverkat runt 15 miljoner ton betor (jämfört med 12,5 ton föregående år) under perioden. Många fabriker har redan avslutat sina kampanjer, och de i Uelzen (Tyskland), Örtofta (Sverige), och Opalenica (Polen) blir klara under de kommande dagarna. Den slovakiska fabriken i Trenčianska Teplá kommer att fortsätta kampanjen fram till den 22 januari 2017 efter en rekordskörd.

”Totalt sett har vi kört en bra och stabil kampanj på våra fabriker. Precis i början hade dock några av fabrikerna utmaningar med en hel del ogräs”, säger Axel Aumüller, Chief Operating Officer. ”Den stabila driften är ett resultat av våra kontinuerliga investeringar på fabrikerna och våra riktade och välplanerade underhållsinsatser. Det krävs för att fortsatt kunna producera på ett konkurrenskraftigt sätt i linje med marknadsvillkoren”, understryker Aumüller med tanke på 2017 med de ändrade villkor som sockerkvoternas upphörande och lägstapriser på betor inom EU innebär.  

Sockerskörden per hektar ligger över femårsgenomsnittet i alla länder där Nordzucker producerar socker. Sockerskörden per hektar är speciellt hög i Slovakien i år.

”Året har erbjudit övervägande gynnsamma väder- och växtbetingelser för betorna. Det goda resultatet är också ett resultat av vår odlingsrådgiving och nära samarbete med odlarna”, säger Lars Gorissen, Chief Agriculture Officer. Han framhåller: ”Vi är på rätt väg och kommer att öka skördarna ytterligare. Våra betor kommer att förbli konkurrenskraftiga även framöver.”

Kampanjen per land:

Tyskland
Efter i genomsnitt 103 kampanjdagar går en mycket bra kampanj mot sitt slut på de fem tyska fabrikerna. Med cirka 13,5 ton socker per hektar (föregående år: 13,0) ligger skörden över femårsgenomsnittet, dock med stora regionala skillnader och några toppar.  Trots att ett torrt september och ett solfattigt oktober förhindrade ännu bättre resultat, så bidrog de goda betkvaliteterna ända in i det sista till en stabil avverkning på fabrikerna.

Danmark
De två fabrikerna i Nakskov och Nykøbing har avverkat större betmängder än normalt ända fram till årsskiftet under den i genomsnitt 101 dagar långa kampanjen. Sockerskörden ligger med 13,1 ton per hektar i nivå med föregående år. Betorna såddes under de allra bästa betingelserna under våren. En torrare sommar än normalt resulterade emellertid i lite besvärliga skördebetingelser i början av kampanjen.

Sverige
Kampanjen i fabriken i Örtofta varar i år runt 116 dagar och förväntas avslutad den 9 januari. Med en sockerskörd på 11,4 ton per hektar (föregående år: 10,8) ligger resultatet något över genomsnittet för de senaste fem åren. Efter sådden i mars/april följde gynnsamma växtbetingelser för betorna, även om sommarperioden totalt sett var något torr. Tidig frost i början november gav besvärliga skördebetingelser i vissa områden och en del utmaningar i slutet av kampanjen.

Finland
Säkyläfabriken i Finland avslutade som koncernens första fabrik sin kampanj redan i november med en något högre sockerskörd än femårsgenomsnittet på 6,7 ton per hektar (föregående år: 5,3). Växtperioden präglades av mycket gynnsamma väderbetingelser, dock torrare från tidig höst. Den mycket stabila kampanjen varade 57 dagar.

Litauen
Kedainiai-fabriken i Litauen gick för högtryck och störningsfritt under 106 kampanjdagar fram till den 30 december. Trots en något försenad sådd och en ganska ostadig vår resulterade goda tillväxtbetingelser med en något högre sockerskörd än femårsgenomsnittet på 11,6 ton per hektar (föregående år: 9,6).

Polen
Vädret i Polen har varit oerhört gynnsamt för betornas tillväxt i år. Efter två mycket torra år fick vi i år tillräckligt med regn, med goda skördar som följd. Årets sockerskörd på 12,8 ton per hektar ligger långt över förra årets nivå (10,0). Kampanjen varade i genomsnitt 104 dagar och slutar i Opalenica den 4 januari.

Slovakien
Kampanjen i Trenčianska Teplá förväntas att avslutas den 22 januari efter 130 dagars avverkning. Därmed går ett exceptionellt betår i Slovakien till ända – ett år som har gett mycket stora skördar. Sockerskörden per hektar ligger i år på 12,9 ton (föregående år: 9,9). Till skillnad mot tidigare år har det framförallt även under sommaren kommit tillräckligt med regn så att betorna har haft de allra bästa växtbetingelserna.

Gå tillbaka