Du är här:

Fibrex- och Fipecproduktionen på fabriken i Köpingebro upphör

Efter 30 framgångsrika men utmanande år på fibermarknaden läggs produktionen av Fibrex och Fipec nu ned på fabriken i Köpingebro. Beskedet innebär att 10 medarbetare varslas om arbetsbrist.
13.12.2016|RSS|

Varslet och planerna om nedläggning presenterades för medarbetarna under måndagen. Bakom beslutet ligger förändringarna på fibermarknaden och det faktum att Fibrex trots sina unika egenskaper och funktioner har haft mycket svårt att konkurrera med nyare fiberprodukter.

- Det är ett tråkigt besked vi ger till våra medarbetare idag och vi har full respekt för de känslor det skapar. Beslutet är dock nödvändigt. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra lönsamheten, men Fibrex-affären har inte utvecklats på det sätt vi vill. Detta tillsammans med de nya förutsättningarna på sockermarknaden från 2017 gör att åtgärden är nödvändig för att säkerställa företagets långsiktiga konkurrenskraft, säger Katarina Silfversparre, VD för Nordic Sugar AB.

- Vi förstår självklart att detta kan medföra olägenheter för våra kunder. Vi kommer att bistå med vår know-how, så att utfasningen blir så smidig som möjligt. Vi kommer att försörja våra nuvarande Fibrex- och Fipeckunder under de kommande cirka tolv månaderna. Hela Fibrex-och Fipecsortimentet kommer att finnas tillgängligt under utfasningsperioden, säger Jonas Hildingh, Head of Industrial Sales Sweden & Fibrex.

Nordic Sugar har kallat de fackliga organisationerna till förhandlingar och kommer i samverkan med dem att erbjuda stödåtgärder för de berörda medarbetarna. Fokus kommer att ligga på att hjälpa så många som möjligt till andra jobb såväl inom som utanför Nordic Sugar.

För ytterligare information:
Katarina Silfversparre, VD, Nordic Sugar AB, tel +46 40 537000
Jonas Hildingh, Head of Industrial Sales Sweden & Fibrex, tel +46 40 537000
Mariann Mellström, presskoordinator, Nordic Sugar, tel +46 709 537124

 

 

Gå tillbaka