Cookies på Nordic Sugars webbplatser
På vår webbplats använder vi cookies (eller kakor) för att samla in statistisk information så att vi kan optimera användningen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du också användningen av cookies. Läs mer om vår cookiepolicy och instruktioner till hur du raderar cookies.
Acceptera cookies
  
Du är här:

Våra etiska regler

Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning när vi ställs inför ett dilemma, ger våra etiska regler en mer specifik vägledning på en rad områden.

Speak Up-systemet: Anmälning om oetiskt beteende

Lagenligt handlande, hållbart och etiskt uppförande är av avgörande betydelse för Nordzucker.  Som företag med mer än 3 200 medarbetare i Europa tar vi våra värdeord – ansvar, engagemang, mod och uppskattning – mycket seriöst.


Vi vill därför uppmana alla våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter att hjälpa oss att upptäcka oetiska beteende och olagliga affärsmetoder. Vi avser då i synnerhet information om:

  • Korruption och mutor
  • Egendomsbrott (t.ex. bedrägeri och stöld)
  • Brott mot miljöskyddsbestämmelser, produktsäkerhet och arbetsmiljöbestämmelser
  • Beteende som kan leda till felaktig eller oriktig ekonomisk rapportering och revision
  • Sexualbrott
  • Brott mot konkurrens- och dataskyddslagar
  • Brott mot Nordzuckers Etiska regler

Genom detta anmälningssystem (BKMS® System) kan du anmäla ärenden inom dessa områden öppet och - om du önskar – anonymt. Anmälningar som du lämnar över detta system behandlas strikt konfidentiellt.

Hjälp oss att upptäcka oetiska beteende och olagliga affärsmetoder!
Klicka här »